MARPET-G FS - PLOCHÉ DESKY Z KOPOLYESTERU POLYETYLENTEREFTALÁTU GLYKOLU

08.08.2014 11:11

Nyní nabízíme tuto novinku za zaváděcí ceny, podrobnější informace k produktu u nás v prodejně na Lidické ul. 3. v Opavě, telefonicky (604 814 214) či mailem (skloram@seznam.cz):

Marpet-g FS 

PLOCHÉ DESKY Z KOPOLYESTERU POLYETYLENTEREFTALÁTU GLYKOLU

 PETg ploché desky

Marpet-g FS je čirý průhledný termoplast (polyethylen terephtalat glykol), který nabízí vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, vynikající optické vlastnosti, lepší chemickou odolnost, trvanlivost, výbornou odolnost proti ohni. Je 100% recyklovatelný. Klíčovým benefitem je jeho snadná zpracovatelnost a tepelná tvarovatelnost, kterou nabízí především při relativně nízkých teplotách při zpracování. Je ideální pro reklamní potisky.

Marpet-g FS je ideální produkt pro širokou škálu reklamních cedulí, značení, světelných reklamních cedulí, displejů, grafických děl a vzhledem ke svým vlastnostem je vhodný i jako ochranné zasklení v interiérech i exteriérech, jako ochranné zasklení prodejních automatů. Desky Marpet nacházejí své využití i jako ochranné kryty různých strojů ve mnoha odvětvích průmyslu.

Chemická odolnost

Marpet-g FS je odolný proti působení mnoha chemikálií i atmosférickému znečištění. Je nutné se ale vyvarovat kontaktu s organickými rozpouštědly.

Zpracování

Průhledné desky Marpet-g FS jsou ideální pro další zpracování jako je tepelné tvarování (výhodou je nižší teplota tváření než u srovnatelných plastů). Marpet-g FS není nutné předehřívat a vysoušet jako jiné druhy plastů (např. polykarbonát). Je zde mnoho možností, jak se dá zpracovávat do různých složitých tvarů, při zachování dobré rázové pevnosti. Při jakémkoliv použití ale mějte na paměti větší teplotní roztažnost tohoto plastu.

Řezání

Marpet-g FS lze řezat pomocí standardního ručního nářadí, kotoučové nebo pásové pil případně i karbidovými břity pro zachování hladkého povrchu řezu. Ujistěte se, že břit je ostrý a materiál je pevně upevněn, aby při řezání desek nedošlo k vibracím, které by mohly způsobit jeho popraskání. Marpet-g FS je citlivý na zářezy, které mohou negativně ovlivnit mechanické vlastnosti materiálu

Vrtání

Při vrtání desek Marpet-g FS je doporučujeme používat vrtáky, které jsou určené na plasty. Desky je nutné před vrtáním pevně ukotvit a průběžně vrtaný otvor chladit (např. stlačeným vzduchem), aby nedošlo k jeho přehřání.

"Stříhání"

Marpet-g FS může být "vystřižen" na průmyslových nůžkách. Výborné výsledky jsou u především u tenkých desek. Mohou být použity ostré ocelové břity do 2,5 mm. Zadní deska musí být správně nastavena pro hladký střih, čepel musí lehce přejet desku, aby nevznikly zářezy. Ujistěte se, že je zajištěna dostatečná rozměrová rezerva kvůli tepelné roztažnosti.

Ohýbání

Marpet-g FS je vhodný pro ohýbání za studena i za tepla. Ohýbání za studena je vhodné pro vytváření jednoduchých oblouků s větším poloměrem ohybu, při současném zajištění oblouku nosnou konstrukcí (např. zalištováním desky na ocelový oblouk). Po uvolnění ukotvení desky dochází pružností desky k jejímu opětnému narovnání. Pro malé poloměry ohybu nebo pro ohyb desky bez nosné konstrukce je doporučený ohyb za tepla. Nejlepších výsledků se dosáhne zahříváním desky na obou stranách pomocí elektrického ohřevu. Po dosažení optimální teploty cca +105° C deska "změkne" je možné jí opatrně ohýbat.

Tepelné tvarování

Marpet-g FS lze snadno tvarovat pomocí běžných technik tvarování plastových desek, včetně tvarování za tepla, vakuového tvarování, liniového ohýbaní. Marpet-g FS nevyžaduje předsoušení ani tvarování v obvyklých teplotách 120 - 160° C

Lepení

Lepení desek Marpet-g FS je možné lepit nebo i svářet. Pokud použijete lepidlo, zajistěte, aby bylo chemicky kompatibilní s PETg. Dobrý výsledků je dosaženo při použití dvousložkových lepidel nebo lepidel na bázi polyuretanu.

Uzavírání hran

Řezané okraje desek doporučujeme vyleštit. Nejprve jemnou brusnou pastou a potom jemnou tkaninou bez brusné pasty.

Potisk

Marpet-g FS je možné potisknout standardními technikami i digitální tiskárnou. Používejte výhradně inkousty vhodné na termoplastický polyester. Doporučujeme na potisk nanést tenkou vrstvu čirého laku, aby nedošlo k poškrábání barvy. Před tiskem VŽDY vyčistěte povrch desky měkkým hadříkem a k odstranění prachu použijte ionizovaný vzduch.